Spelregels en voorwaarden Hortisoccer EK 2021

 • Deelnemen en voorspellen kan tot aan de start van de eerste 1ste kwartfinale.
 • Indien meerdere deelnemers dezelfde juiste einduitslag hebben voorspeld en ook de bonusvragen maken geen verschil, dan geldt, wie het eerst heeft voorspeld maakt kans op prijzen.
 • Voorspellingen die gemaakt voordat het toernooi start maken dus beduidend meer kans op prijzen dan latere deelnemers. Latere deelnemers hebben wel het voordeel dat ze weten welke landen sowieso bv niet door de poule fase zijn gekomen of welke landen bij de laatste 8 horen.
 • Deelnemers die de bonus vragen niet invullen zijn uitgesloten van het winnen van prijzen.
 • Elke persoon mag 1x meespelen.
 • Indien dezelfde persoon met meerdere inschrijvingen onder verschillende mailadressen meespeelt, dan is alleen de eerst deelname geldig om in aanmerking te komen voor het prijzenpakket.
 • Deelnemers die niet werkzaam zijn in of niet gelieerd zijn aan de horti- of agf sector mogen wel deelnemen maar zijn uitgesloten van het winnen van prijzen.
 • Deelnemers onder de 14 jaar zijn uitgesloten van het winnen van prijzen.
 • Holland Hortimedia heeft het recht om namen van deelnemers te gebruiken in tussenstandlijstjes en persberichten over het verloop van het spel.
 • Winnaars worden bekend gemaakt via de nieuwbrief Goedemorgen en dienen daarna zelf contact op te nemen om de prijs in ontvangst te nemen.
 • Tijdens de prijsuitreiking dienen winnaars in persoon aanwezig te zijn en de prijs in ontvangt te nemen. Van de prijsuitreiking worden foto’s voor promotionele gebruik geschoten, deelnemers verlenen automatisch hun portretrecht aan de uitgever.
 • Over de einduitslag en tussen standen kan niet worden gediscussieerd en gecorrespondeerd.
 • De uitgever is onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit deelname aan Hortisoccer.
 • De uitgever behoud zich het recht voor om zonder enige mededeling vooraf het spel te staken of tijdelijk stop te zetten.
 • Sponsoren zijn in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor organisatie, uitvoering en gevolgen van het spel.
 • Onder voorbehoud van alle rechten en plichten.