Spelregels en voorwaarden Hortisoccer WK 2022

 • Deelnemen en voorspellen kan tot aan de start van de eerste 1ste kwartfinale.
 • Indien meerdere deelnemers dezelfde juiste einduitslag hebben voorspeld en ook de bonusvragen geen verschil maken, dan geldt, wie de  meest vroege datum en tijd heeft voorspeld behoort tot de winnaars.
 • Voorspellingen die gemaakt zijn voordat het toernooi start maken dus beduidend meer kans op prijzen dan latere deelnemers. Latere deelnemers hebben wel het voordeel dat ze weten welke landen sowieso bv niet door de poule fase en achte finales zijn gekomen
 • Deelnemers die de bonus vragen niet invullen zijn uitgesloten van het winnen van prijzen.
 • Elke persoon mag 1x meespelen.
 • Indien dezelfde persoon met meerdere inschrijvingen onder verschillende mailadressen meespeelt, dan is alleen de eerst deelname geldig om in aanmerking te komen voor het prijzenpakket.
 • Deelnemers die niet werkzaam zijn in of niet gelieerd zijn aan de horti- of agf sector mogen wel deelnemen maar zijn uitgesloten van het winnen van prijzen.
 • Holland Hortimedia heeft het recht om namen van deelnemers te gebruiken in tussenstandlijstjes en persberichten over het verloop van het spel.
 • Winnaars worden bekend gemaakt via de Paprika Horti Newsradio en Goedemorgen Nieuws en dienen daarna zelf contact op te nemen om de prijs in ontvangst te nemen.
 • Tijdens de prijsuitreiking dienen winnaars in persoon aanwezig te zijn en de prijs in ontvangt te nemen. Van de prijsuitreiking worden foto’s voor promotionele gebruik geschoten, deelnemers verlenen automatisch hun portretrecht aan de uitgever.
 • Over de einduitslag en tussen standen kan niet worden gediscussieerd en gecorrespondeerd.
 • Holland Hortimedia is onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit deelname aan Hortisoccer.
 • Holland Hortimedia behoudt zich het recht voor om zonder enige mededeling vooraf het spel te staken of tijdelijk stop te zetten.
 • Sponsoren zijn in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor organisatie, uitvoering en gevolgen van het spel.
 • Onder voorbehoud van alle rechten en plichten.